Polityka prywatności

DROGI UŻYTKOWNIKU!

Zależy nam, byś znajdował/a u nas treści wysokiej jakości zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Jednocześnie Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas priorytetowe. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie sposobów, w jaki zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, by nasza oferta oraz jakość świadczonych usług były jak najbardziej zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Polityka prywatności – podstawowe informacje

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które wejdą w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami.

Dane osobowe - jak je zbieramy

Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług / towarów (sklepu internetowego hurt.altom.pl). Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych – kto nim jest

Administratorem Twoich danych osobowych będzie spółka ALTOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ale także inne podmioty z naszej grupy oraz nasi zaufani partnerzy – czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań). Możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów.

Cel przetwarzania Twoich danych

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane osobowe w kilku celach:

 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje;
 • by treści ukazujące się w serwisie hurt.altom.pl było dopasowane do Twoich zainteresowań;
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom;
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw – bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze.

Możliwość przekazywania Twoich danych

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez nas oraz przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ALTOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego – GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie po dniu 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług/towarów. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług / towarów. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się poniżej w pełnej treści Polityce Prywatności.

PEŁNY TEKST NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1.1. Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jest ALTOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0001074910, REGON: 301066948, NIP: 7842433393 (dalej zwana: „ALTOM”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.

  1.2. Niniejszy dokument (dalej „Polityka Prywatności”) określa działania podejmowane przez ALTOM w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej hurt.altom.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Państwa do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Państwa z usług ALTOM. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i RODO.

  1.3. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób, których dane osobowe są przetwarzane zgodnie z jej postanowieniami, a jedną z jej głównych funkcji jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO.

  1.4. Korzystanie przez Ciebie ze strony internetowej hurt.altom.pl, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu.

 2. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

  2.1. Dane osobowe pozyskiwane od Państwa przez ALTOM przetwarzane są w następujących celach, zależnie od sytuacji, w której dane zostały podane:

  1.  zakładanie i zarządzanie kontem lub kontami użytkownika utworzonym za pośrednictwem strony internetowej hurt.altom.pl,
  2. zapewnianie obsługi Państwa konta i transakcji realizowanych za pośrednictwem strony internetowej hurt.altom.pl, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
  3. umożliwienie korzystania ze strony internetowej hurt.altom.pl, w tym dokonywania transakcji na tej platformie,
  4. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane oferty oraz zarządzanie ruchem na stronie internetowej hurt.altom.pl,
  5. zawarcia i wykonania umowy zawartej z ALTOM za pośrednictwem strony internetowej hurt.altom.pl – w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umowy;
  6. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, realizacja obowiązków wynikających z rękojmi za wady produktów, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
  7. kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Państwa, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
  8. obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz poprzez formularz kontaktowy,
  9. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
  10. marketingu bezpośredniego produktów i usług ALTOM bądź produktów i usług osób trzecich;
  11. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Państwo możecie wziąć udział,
  12. tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne ALTOM, obejmujące w szczególności raportowanie, badania marketingowe, targetowanie reklam, remarketing, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych; ocena funkcjonowania strony internetowej hurt.altom.pl, w tym statystyk oglądalności ww. platformy;
  13. jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie Państwu przez ALTOM drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszych usługach, ofercie i wydarzeniach przez nas organizowanych, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

  2.2. Dane osobowe nie są wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że ALTOM uzyska od Państwa zgodę na przetwarzanie danych w innych celach, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.

  2.3. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do:

  1. wykonania umowy zawartej z Państwem za pośrednictwem strony internetowej hurt.altom.pl lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez ALTOM jest umowa;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas – podstawą prawną jest ten obowiązek prawny;
  3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALTOM, tj. do celów marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, zapobiegania oszustwom lub dochodzenia i obrony roszczeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ALTOM.

  2.4. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzielenie zgody może przybrać postać zaznaczenia okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej hurt.altom.pl, może polegać na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowali Państwo proponowane przetwarzanie danych osobowych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

  2.5. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że ALTOM nie będzie w stanie wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane.

  2.6. W oparciu o Państwa dane osobowe ALTOM nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 3. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA

  3.1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ALTOM ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  3.2. W razie udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingowych (w tym na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną), zgoda może być przez Państwa cofnięta w każdym czasie. Otrzymując określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny (tzw. Newsletter), możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie.

  3.3. Osoba udostępniające swoje dane osobowe ALTOM ma prawo żądania od ALTOM niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a ALTOM ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ALTOM.

  3.4. Osoby udostępniające swoje dane osobowe ALTOM mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ALTOM sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. ALTOM nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ALTOM są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  3.5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez ALTOM odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła ALTOM, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez ALTOM bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  3.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z ALTOM w sposób wskazany w pkt 8. poniżej.

  3.7. ALTOM poinformuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał na Państwa żądanie, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

  3.8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ALTOM przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

  4.1. Państwa dane przekazujemy:

  4.1.1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

  1. podmiotom zajmującym się serwisem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, z których korzystamy;
  2. naszym partnerom handlowym, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług lub organizacji akcji marketingowych;
  3. podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu naszych usług, transporcie zamówionych produktów, serwisie produktów, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta;
  4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

  4.1.2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  2. podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się ich windykacją – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie;
  3. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

  4.2. Obecnie ALTOM nie planuje przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.

  ALTOM może udostępnić dane osobowe na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. ALTOM nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim, jak również nie dokonuje powierzenie przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkowników osobom trzecim, a które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

 5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

  5.1. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania:

  5.1.1. zawarcia i wykonywania umowy łączącej Państwa z ALTOM – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, w tym przez czas trwania okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości udzielonej w umowie;

  5.1.2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ALTOM:

  1. przez czas wykonywania obowiązków;
  2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe); lub
  3. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;

  5.1.3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALTOM:

  1. marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres świadczenia serwisu gwarancyjnego i/lub pogwarancyjnego;
  2. zapobiegania oszustwom – przez czas trwania postępowań przed właściwymi organami;
  3. dochodzenie i obrony roszczeń – przez okres, w którym przedawnią się dane roszczenia.

  5.2. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie Państwa zgody na określone sposoby wykorzystania danych, Państwa dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.

 6. AUTOMATYCZNE GROMADZENIA DANYCH

  PLIKI COOKIES. DANE EKSPLOATACYJNE. NARZĘDZIA GOOGLE

  6.1. Podczas korzystania z strony internetowej hurt.altom.pl, dane dotyczące użytkownika zbierane są także automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych strony internetowej hurt.altom.pl, poprzez tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).

  6.2. Dzięki zapisaniu plików Cookies na urządzeniu użytkownika strony internetowej hurt.altom.pl (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) ALTOM może m. in.:

  1. Dostosować funkcjonowanie strony internetowej do Państwa potrzeb.
  2. Wyeliminować konieczność logowania się przy każdej wizycie na stronie internetowej (w przypadku obszarów dla zarejestrowanych użytkowników/klientów).
  3. Zapamiętywać Państwa ustawienia z sesji na sesję.
  4. Zwiększyć szybkość działania i bezpieczeństwo strony internetowej.
  5. Spersonalizować stronę internetową zgodnie z Państwa potrzebami i umożliwić użytkownikom szybsze znajdowanie potrzebnych informacji.
  6. Stale udoskonalać stronę internetową z myślą o jej użytkownikach.
  7. Zwiększać efektywność działań marketingowych.

  6.3. Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

  6.4. W trakcie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej hurt.altom.pl, ALTOM korzysta z trzech rodzajów plików Cookies: sesyjnych, stałych oraz marketingowych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki marketingowe to „ciastka” zapisywane przez inne zewnętrzne skrypty używane na naszej stronie internetowej. Używane są one przez nas głównie w celach remarketingowych (patrz punkty 6.11.-6.14 poniżej).

  6.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  6.6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  6.7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej hurt.altom.pl.

  6.8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

  6.9. ALTOM przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z jej strony internetowej hurt.altom.pl (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Od momentu połączenia się użytkownika ze stroną internetową hurt.altom.pl, w logach systemowych strony internetowej pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z ze stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

  6.10. ALTOM może korzystać z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików Cookies anonimowe informacje o stronie internetowej hurt.altom.pl odwiedzanej przez Państwa. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

  6.11. Dodatkowo, ALTOM może korzystać z kodów remarketingowych Google AdWords oraz Google Analytics reklamodawców displayowych. Kody te używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania do użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę internetową hurt.altom.pl, zindywidualizowanych reklam, a następnie ich wyświetlenie w sieci reklamowej Google AdWords, wyszukiwarce Google, a także na witrynach internetowych podmiotów będących uczestnikami sieci partnerskiej Google.

  6.12. Strona internetowa hurt.altom.pl, wykorzystując funkcję „podobni odbiorcy”, działa w obrębie systemu Google AdWords i sprawdza, jak w ostatnich trzydziestu dniach wyglądało przeglądanie witryn w sieci reklamowej i poddają te informacje działaniu mechanizmu kierowania kontekstowego, aby określić profil odbiorców remarketingu. Na jego podstawie Google AdWords znajduje grupę nowych użytkowników, którzy mają podobne wzorce przeglądania, jak osoby z listy remarketingowej ALTOM. Lista ta nie jest nigdy tworzona w oparciu o historię przeglądania stron o tematyce uznanej za drażliwą, np. związanej z kwestiami rasy, wyznania, orientacji seksualnej czy stanu zdrowia.

  6.13. Korzystając z narzędzi remarketingu oraz funkcji „podobni odbiorcy”, nasza strona internetowa nie gromadzi za pośrednictwem plików Cookies Państwa danych osobowych, a jedynie historię przeglądania, a co za tym idzie – użytkownik pozostaje anonimowy.

  6.14. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania ze zbierania poprzez Google AdWords oraz Google Analytics kodów remarketingowych oraz kodów reklamodawców displayowych, a także z wyświetlania niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google w sposób określony w pkt 6.5 powyżej.

  6.15. Na stronie internetowej hurt.altom.pl mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na ww. stronie internetowej. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

 7. JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE

  7.1 ALTOM oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać na adres e-mail wskazany w pkt 8. poniżej.

  7.2 ALTOM stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto ALTOM dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

  1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  4. dokładne i aktualne,
  5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  7. bezpiecznie przechowywane,
  8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

  7.3 Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

  7.4 ALTOM stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki ALTOM w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.

 8. KONTAKT

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z ALTOM, jako ich administratorem, pod adresem: ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, lub pisząc na adres: hurt@altom.pl albo telefonując pod numer: +48 601 900 976.

 9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  ALTOM może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca poniżej.

  Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 23 maja 2024 r.